เงิน งาน กับการเป็นพยาบาลต่างประเทศ

June 30, 2009 at 8:11 am | Posted in Work and Wage | 3 Comments

กลับมาอีกครั้งไม่ได้เขียนตั้งนานเพราะว่ายุ่งกับงานและชิวิตครอบครัว ชิวิตการเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียถึงแม้จะทำงานเดือนล่ะ สิบสามวัน ประมาณอาทิตย์ละสามวัน แต่ก็ถือว่าหนักเพราะทำสิบสองชั่วโมง และเมื่ออายุมากขึ้นก็ใช้เวลาพักฟื้นหลังจากทำงานนานขึ้น เพื่อนๆที่ทำงานร่วมกันหลายคนก็บอกว่าไม่สามารถทำกะสิบสองชั่วโมงเพราะว่ามันนานเกินไป และเหนื่อยมากที่ต้อง เครียดกับการพยาบาลโดยเฉพาะถ้าได้คนไข้หนัก เช่น คนไข้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้บอลลูนปั๊ม ใช้เครื่องล้างไต และ ใส่สายสวานเกนซ ถ้าได้คนไข้แบบนี้ถึงแม้จะมีพยาบาลอีกคนมาช่วย ถึงตอนลงเวร ก็แทบจะไม่มีแรงเดินไปที่จอดรถ ถ้ามีการรักษาพยาบาลที่เร่งด่วนและต้องทำทันทีเพื่อให้คนไข้มีอาการดีขึ้น หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อน สมองต้องคิดอยู่ตลอดเวลา และจัดลำดับงานเร่งด่วนให้เข้ากับความต้องการของคนไข้ ญาติ เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหมอ กายภาพ โภชนากร เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ จัดล๊อคงานให้เหมาะกับเวลาพักช่วงเช้า พักเที่ยง และ พักทานอาหารเย็น

ข้อดีของการทำงานกะยาวจะได้ค่าแรงเป็นค่าเวรที่ดีกว่าทำแปดชั่วโมง และไม่ต้องไปทำงานบ่อยเปลืองค่านำ้มันรถ ซึ่งผู้เขียนมีบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานเท่าไหร่ ขับรถไป ห้าถึงสิบนาที มีเวลาอยู่บ้านเยอะด้วยอยากทำอะไรเวลาว่างก็มีเยอะ จะเรียน อ่านหนังสือ ไปจ่ายตลาด หรือ นอนตื่นสายก็ได้

กะการทำงานสิบสองชั่วโมงจะมีเฉพาะที่ตึกไอซียูเท่านั้นที่ออสเตรเลียเท่าที่ผู้เขียนรู้ และไม่ได้มีทุกโรงพยาบาล แต่ละโรงพยาบาลมีสิทธิ์ที่จะจัดเวรตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย พยาบาลที่ไอซียูมีสิทธิ์เลือกว่าจะทำกะไหน เวลากี่ชั่วโมง โดยส่วนมากจะจัดเวรเองได้ แล้ว nurse manager จะไปจัดอัตรากำลังและตารางเวรให้เหมาะสมอีกที่ ส่วนมากก็จะไ้ด้ตามที่ขอ แต่ถ้ามีปัญหาอัตรากำลังทุกๆคนก็ต้องช่วยกัน เพื่อนบางคนก็เลือกทำกะดึกถาวร บางคนก็ขอทำกะเสาร์อาทิตย์ ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวในวันหยุด

เงิน เงิน เงิน
ค่าแรงของพยาบาลที่นี่จะปรับขึ้นตามขั้นทุกปี ปีละขั้นทุกคน และจะไปหยุดที่เมื่อทุดคนทำงานครบ เก้าปี เพดานเงินเดือนจะไปหยุุดที่นั่น ถ้าพยาบาลเรียนเฉพาะทางพยาบาลจะได้เงินค่าเฉพาะทางอีกตามวุฒิที่ได้ เช่นปริญญาโทจะไ้ด้มากกว่าประกาศนียบัตร การจ่ายก็แล้วแต่ละโรงพยาบาลจะพิจารณาจ่าย แต่โดยมากโรงพยาบาลของรัฐบาลจะจ่ายอัตราเดียวกัน แต่แต่ละรัฐอาจจะจ่ายเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้

ค่าแรงขั้นต้น ปีแรกก็จะมีอัตราใกล้เคียงกัน โดยมากโรงพยาบาลรัฐบาลจะจ่ายเยอะกว่าโรงพยาบาลเอกชน และบ้านพักคนชราเล็กน้อย ที่นี่จ่ายค่าแรงเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละประมาณ 22-34 เหรียญออสเตรเลีย จากปีแรก ถึงเก้าปี ถ้าสมัครงานเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญค่าแรงก็จะเพิ่มขึ้น หรือถ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายค่าแรงก็จะมากขึ้น ที่นี่ไม่มีการก้าวขึ้นตามอาวุโส ใครอยากได้งานไหนก็สมัครเอา ถ้ามีคุณสมบัติก็จะได้งาน ผู้เขียนเริ่มทำงานตั้งแต่ค่าแรง ขั้นต้นจนตอนนี้ได้ขั้นสูงสุด คือปีที่เก้า และได้ค่าวิชาชีพเฉพาะทางไอซียู ก็ได้เพิ่มชั่วโมงล่ะเหรียญกว่า โดยปกติถ้าทำเต็มเวลาก็จะได้ เดือนล่ะ 7000-8000 เหรียญออสเตรเลีย ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คูณ 25-30 บาท แล้วแต่ค่าเงิน หลังจากจ่ายภาษี ก็จะเหลืออยู่ 5500-6000 เหรียญ ก็ถือว่าเป็นค่าแรงที่ดีกว่าหลายๆอาชีพ ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยก็ประมาณเดือนละพันเหรียญ รถยนต์คันเล็กที่นี่ก็ประมาณ 12000 เหรียญ ซึ่งทำงานปีเดียวก็เหลือจ่ายแล้ว คนโดยส่วนมากก็มีรถส่วนตัวกันทั้งนั้น เป็นเรื่องปกติธรรมดา เงินซื้อรถ ผ่อนบ้าน บัตรเครดิตสำหรับค่าครองชีพก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ปีล่ะ ประมาณ 9000 เหรียญ ถ้าทำงานให้องค์กรของรัฐ หรือที่มีส่วนเกื้อกูลสังคม


การรักษาพยาบาล

ที่นี่ถ้าจะวางแผนให้การรักษาพยาบาลคนไข้ ทุกอย่างต้องมีข้อมูลอ้างอิง และการปฏิบัติที่ให้ผลที่พิสูจน์ในแนวทางวิทยาศาสตร์ น่าเชื่อถือ ที่นี่ใช้ Evidence Based Practice โดยส่วนมากเราก็ต้องอ่านศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆตลอด บางทีก็น่าเบื่อเพราะถึงรู้อะไรซักอย่าง เรียนมา แต่ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆก็ลืม ก็เป็นกันบ่อยๆ เห็นกันตลอด บางทีถ้าเร่งด่วนก็ถามกัน ถ้าไม่มั่นใจกัน ก็เปิดคู่มือปฎิบัติงาน หรือ เข้าเว๊บไซต์ของรัฐบาล หรือองค์กรวิชาชีพ พยาบาล และหมอก็มาจากหลายๆที่ทั่วโลก แต่ละคนก็มีวิธีปฏิบัติแตกต่างกัน แต่ก็มีหลักการคล้ายกัน

คนขยันก็มี คนที่ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็มี เป็นครั้งคราวก็พอให้อภัย แต่บางคนก็เป็นนิสัยถาวร ทำให้เพื่อนร่วมงานเอือมระอา แต่คนดีๆ ก็มีเยอะ เวลาทำงานเราก็ต้องช่วยกัน พยาบาลไอซียูที่ดูแลคนไข้ไอซียู จะไม่มีสิทธิ์เดินออกจากห้อง หรือหน่วยของคนไข้ ยกเว้นมีคนอืนดูแลแทน พยาบาลหนึ่งคนต่อคนไข้หนึ่งคน ถ้าดูคนไข้ที่รอย้ายไปตึกก็อาจดูแล สองถึงสามคน การให้ยาคนไข้ ถ้าพยาบาลมีข้อสงสัยแผนการรักษาพยาบาลของหมอ ก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามได้ตลอด และถ้าความเห็นขัดแย้งกันก็มีสิทธิ์อภิปรายกันก่อนจะตัดสินลงมือปฏิบัติ

เมื่องานล้นมือทุกคนก็เหนี่อย เราก็มีข้อตกลงกันว่าอันไหนไม่สำคัญก็เอาไว้ให้พยาบาลเวรต่อไปทำ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของงานในไอซียู ทุกคนเข้าใจ และต้องเข้าใจเพื่อนร่วมงานด้วย
ทุกคนไปทำงาน และปรารถนาอยากทำงานที่ดี มีสิ่งแวดส้อมที่ทำงานที่ดี แต่ว่า ดดยธรรมชาติของงาน ทุกงานมีส่วนที่เราชอบ และไม่ชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา จิตใจ และทัศนคติของเราต่องาน ต่อเพื่อนร่วมร่วมงาน และต่อชีวิตเราว่าเราทำงานนี้เพื่ออะไร

มีงานทำ มีรายได้ มีปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชิวิต และมีชีวิตที่ไม่ลำบากมาก มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ที่จะแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นเท่าที่จะทำได้ ดูแลตนเองและครอบครัวให้เดินไปในเส้นทางที่ดีเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ ก็ถือเป็นกุศลอันสำคัญยิ่ง

Advertisements

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. I checked AUS immigration website and did the skill migrant test. I got only 50 in total not 65 yet T.T because i have only 2 year experience in Thailand and only 7 months in NZ. It’s quite sad actually. The first option is definitely not for me at the moment. So I will try the 2nd option and so far i have found 2 agencies which 1 of them has already asked me for a CV. Oh forget to tell you ka I registered with New Zealand Nursing council last year because it’s much easier here be be an RN and then applied with AHPRA under tasman mutual act. ka. So I don’t have IELTS test fours 7s to provide. Fingers cross ka I dont really know what to expect and but I really want to move over there ^^…I will update the situation later naka and hope to see you there soon…><

 2. Hi Goff
  Congratulation!!
  There are a few options that you can get the visa to come here such as:
  1.Professional visa which you can apply in shore or off shore. I have a few friends who applied off shore they got PR before they come here. You can look for further information from Australian immigration website, here the immigration regulations change every year in July.
  2.Employer sponsor visa which you have to look for the employer who is willing to take the nurse from overseas. you can search the job vacancies and employers from http://www.seek.com.au, http://www.careerone.com.au and etc.

  There are a few things you need to know because of GFC effects many countries economically including Australia. There are a few Australian hospitals forced to close the beds consequently a few nurses loosing their jobs for example the Royal Hobart Hospital, so stay away from Tasmania. There may be plenty of job in Sydney or Melbourne, but not in Adelaide. thousand of new graduated nurses finished their GNP but cannot get employed. Most of them get offered temporary contract which review yearly. If you have many years experience, some nursing agencies may take you.

  good luck!
  Arisara

 3. สวัสดีค่ะ อยากไปทำงานที่ออสเตรเลียค่ะ ได้ licence แล้วค่ะ Registered Nurse division 1 แต่เข้าออสเตรเลียยังไม่ได้เนื่องจากว่า ไม่มี sponsor ค่ะ อยากทราบว่า ต่องทำอย่างไรค่ะ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: