ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับคนไทยที่สนใจมาทำงานวิชาชีพหรือย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย

December 10, 2013 at 11:51 pm | Posted in Australia | Leave a comment

ออสเตรเลียเปิดรับผู้ที่ต้องการอพยพย้ายถิ่นฐานโดยการมาหลายแบบ ทั้งนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีวุฒิบัตรรับรองโดยสถาบันเทียบวุฒิของออสเตรเลีย นักลงทุน ผู้อพยพย้ายถิ่นจากภัยสงคราม ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆหาอ่านได้ที่ เว็บไซด์ของกระทรวงการย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียhttp://www.immi.gov.auจะมีข้อมูลข่าวสารการขอวีซ่าแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าต้องการข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆเป็นภาษาไทยก็หาอ่านได้ที่เว็บไซด์ของสถานทูตไทยในซิดนีย์ www.thaiconsulatesydney.org

ยินดีให้คำแนะนำฟรีสำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: